top of page

Riskienotto ei ole ammattitaitoa – huolellisuus ja varovaisuus ovat!

Turvallisen nostamisen opas

Turvallisen nostamisen opas

Tekniikka haltuun

Sinun tulee tuntea tarkoin nostimen ja sen laitteiden toiminta; älä lähde nostoihin, ennen kuin todella hallitset nostimen tekniikan.

Työnantajan vastuu

Työnantajasi velvollisuus on antaa tarvittava koulutus / perehdyttäminen ja varmistettava, että hallitset laitteen käytön.

Tiedä mitä nostat!

Älä käytä henkilönostinta muuhun kuin henkilöiden ja heidän työvälineidensä / varusteidensa nostoihin.

Onnistuneen ja turvallisen nostotyön suorittamiseksi on seuraaviin asioihin hyvä kiinnittää huomiota:
 • Maapohjan kantavuuden varmistaminen on noston valmistelun tärkeimpiä tehtäviä.

 • Pihakansien painorajoitusten ja pistekuormien noudattaminen.

 • Käytä aina erillisiä maa-aluslevyjä tukijalkojen alla riippumatta maapohjasta.

 • Sähkö- ja raitiovaunulinjoiden huomioiminen.

 • Tarvittava nostokorkeus, sivu-ulottuma ja korikuorma.

 • Ajoreitti työkohteeseen.

 • Huomioi kevyen liikenteen ja autoliikenteen sujuminen.

 • Muistathan, että useimmissa henkilönostimissa tulee käyttää turvavaljaita.

 • Tutustu käytettävän koneen käyttöohjeisiin.

 • Tilaaja vastaa nostoalueen turvallisuudesta.

 • Varmista nostimien tuuli- ja pakkasrajat.

bottom of page